Casa > Notícies > Contingut
Funció torre de microones
- May 07, 2018 -

Les torres de microones s'utilitzen principalment per a la transmissió i transmissió de senyals de xarxa de microones, ultra-ones curtes, etc. Per assegurar el funcionament normal del sistema de comunicació sense fils, l'antena de comunicació generalment està establerta al punt més alt per augmentar el radi de servei per aconseguir un efecte de comunicació ideal. L'antena de comunicació ha de tenir una torre de comunicació per augmentar l'alçada. Per tant, la torre de comunicació juga un paper important en el sistema de la xarxa de comunicacions. El producte estàndard nacional de torre de comunicació produït per la companyia s'ha mogut durant molts anys. Les forces de seguretat pública d'Unicom Telecom i altres departaments han rebut comentaris i elogis favorables.