Casa > Notícies > Contingut
Característiques de la torre de microones
- May 07, 2018 -

En la construcció de torres de transmissió de senyals de comunicacions modernes i de ràdio i televisió, independentment de si l'usuari selecciona un avió de terra o una torre del terrat, tots utilitzen antenes de comunicació d'alt perfil per augmentar el radi de servei de senyals de transmissió de la comunicació o de televisió i aconseguir l'ideal efectes de comunicació professionals. Reprodueix la doble funció de la protecció de la llum de l'edifici, avisos d'aviació i decoració d'edificis d'oficines.